Ervaring

Als docent gemeenteopbouw op het theologisch seminarium van de Protestantse Theologische Universiteit begeleid ik studenten en (beginnende) predikanten in het vormgeven van hun rol als beroepskracht in veranderingsprocessen in de kerkelijke gemeente.

Daarnaast leidde ik op Hydepark de opleiding “Functioneren in een tussentijd’, een opleiding voor predikanten en kerkelijk werkers die als interim-pastor willen gaan functioneren. Ook de opleiding ‘gemeentebegeleider in situaties van seksueel misbruik in pastorale relaties’ vond onder mijn leiding plaats. Centraal in beide opleidingen staat de procesmatige kant van veranderingen en de rol die een begeleider daarin kan spelen.

In het nascholingsaanbod geef ik een jaartraining :”Leidinggeven aan een levend lichaam” waarin predikanten en kerkelijk werkers hun rol in de gemeente leren versterken. Zie: www.pthu.nl/pao

Naast mijn aanstelling als docent op het theologisch seminarium ben ik de laatste tien jaar actief als trainer en procesbegeleider, veelal in kerkelijke context, maar ook daarbuiten. Bij De Baak, trainingscentrum van VNO/NCW, gaf ik de training “Ik en Conflict” aan het hogere kader van grote organisaties, zoals banken, verzekeringsmaatschappijen en profit-bedrijven.

Ik begeleid kerkenraden bij het opstellen van beleidsplannen en veranderingsprocessen i.v.m. fusies en word ingeroepen bij communicatieproblemen.

In zeer uiteenlopende situaties heb ik de afgelopen jaren op zaterdagen bezinningsdagen van kerkenraden begeleid.

Ook ben ik (april2009) een weekend op pad geweest met alle vrijwilligers die betrokken zijn bij de Paardenberg, het inloophuis van STEK in Den Haag.

Ervaring met een langerdurend project heb ik opgedaan in de Protestantse Gemeente in Apeldoorn, van 2003-2006, waar ik als procesbegeleider de stuurgroep ‘Implementatie van beleid’ ondersteunde.

Ook deed ik in februari 2010 ervaring op met de begeleiding van het divisie-congres van het Leger des Heils. Daar beraadden 100 korpsofficieren zich op de grote veranderingen in het kerkgenootschap van het Leger des Heils.

In opdracht van de visitatiecommissie van de PKN geef ik jaarlijks trainingen ‘Zinvol visiteren’ voor beginnende visitatoren en heb ik samen met drs. Riek van Haeringen een vervolgtraining ontwikkeld waarbij het “op de hoogte stellen van het geestelijk leven”(één van de opdrachten van de visitatie) centraal staat.

Individuele coachingstrajecten van predikanten, kerkelijk werkers of andere beroepskrachten die vragen hebben bij hun eigen functioneren of aanlopen tegen samenwerkingsproblemen worden op maat vorm gegeven.

  

logo3a

Home
Ervaring
Visie
Profiel