logo3a

Home
Ervaring
Visie
Profiel
 

Visie op veranderingsprocessen in de kerkelijke context

Ik zie veranderingsprocessen in de kerk als een onontkoombaar en dynamisch gebeuren, waarbij van beroepskrachten een balancerend leiderschap verwacht wordt: tussen traditie Ún vernieuwing, tussen visie-ontwikkelaar Ún pastor in rouwprocessen, tussen aandacht voor hoofd Ún hart Ún ziel.

Het bijzondere van een kerkelijke gemeenschap is dat, naast de zakelijke en rationele kant, er altijd ook expliciet een emotionele en spirituele kant zit aan het vormgeven van veranderingen. Kerkgebouwen bijvoorbeeld, zijn niet alleen stenen, maar dragers van veel zielsverbondenheid.

Dat vereist, meer dan in een seculiere omgeving, verantwoording op meerdere niveaus. En dat spreekt mij aan: ik werk graag in deze context waarin (bijbel)verhalen, liederen, gebeden en rituelen meehelpen om veranderingsprocessen vorm te geven.

Tegelijkertijd zie ik ook de weerbarstigheid van een kerkelijke organisatie, waarin weinig formele structuur en geaccepteerde leiding is om verandering te sturen, vergeleken bij professionele organisaties.